Dilruba Esraj

Bir Kuzey Hindistan çalgısı olan dilruba ve Bengaller tarafından çalınan esraj, birbirine olan yakınlıklarıyla bilinen, yaylı iki enstrümandır. Dilruba daha büyük ve köşeli bir gövdeye sahipken esraj’ın gövdesi, simetrik ve yuvarlak biçimlidir. Yine dilrubanın sapı ve tonu, esraja göre daha incedir.  Bunun dışında aynı tel sayısına ve aynı akorda sahiplerdir. Dilruba, sapını sitar çalgısından; gövdesini ise sarangi çalgısından almıştır. Özellik olarak bu iki çalgıda, boyun kısmından geçen ayrı bir tahta parçası görmek mümkündür. Bu parça, 17 adet rezonans teli için yapılmıştır. Esraj çalgısı, keskin ve etkileyici tonuyla profesyonel anlamda solo enstrüman olarak büyük önem taşır. Çoğunlukla en üst telden çalınır.