Afrikanın Kısa Boyunlu Çalgısı

Afrika’nın bu kısa boyunlu çalgısı, Ruanda’dan gelmektedir. Gövdesi ince, yaklaşık 23 mm genişliğinde demir bir tekerlekten oluşmaktadır. Bu gövdenin üstünden iki yana tutturulmuş biçimde deri bir kılıf geçmektedir. Kılıfın üzerinde yer alan 4 adet ipten tel, oyulmuş kemerler sayesinde  4 adet anahtara ulaşır. Tellerin hepsi aynı taraftaki anahtara tutturulmuştur. Tahminen bu teller kısaltılmadan çalınırlar. Çalgının yapım şekline bakıldığında günümüzde de hala yaygın bir çalgı olan banjodan izlere rastlamak mümkündür.