Dhodro Banam

Köşeli ve tek telli bir çalgı olan ve Santal yöresinden gelen dhodrobanam çalgısı, tek bir tahta parçasından yapılmış, ağır bir enstrümandır. Gövdesi iki ayrı parçadan oluşmaktadır ve gövdenin üst kısmı oyulmuş köprülerden, alt kısmıysa parşömenden oluşmaktadır. Gövdenin üst kısmı genellikle alt kısmından daha geniş ve yuvarlaktır. Zengin biçimde süslenmiş olan bu enstrümanın anahtar kutusunun üstüne, dört adet öne doğru ve üç adet arkaya doğru bakan figür oyulmuştur.