Dsyboi

Bu küçük, saplı çalgı; dağlarda yaşanan bir halk olarak bilinen Lisu halkının çalgısıdır ve iğnelerle sabitlenen yılan derisiyle kaplı yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Bu çalgıyla bir Çin Halk Cumhuriyeti çalgısı olan sanxian arasındaki akrabalık oldukça belirgindir. Çalgının aşağı kısmında çeşitli süslemeler mevcuttur ve ses delikleri açılmıştır. Çalgının boynunun üst kısmı arkaya doğru bükülmüştür. Lisu halkında bu enstrüman, erkekler tarafından çalınmaktadır. Metalden yapılmış mevcut üç tel ya çalgıya asılmış bir tahta parçası eşliğinde ya da boynuz biçiminde bir pena eşliğinde çalınmaktadır. Dört ayrı ton mevcuttur ve her ton için ayrı bir melodi repertuarı bulunmaktadır.