Erhu Nanhu Jinghu

iki telli kemanlardan oluşan çalgı grubu, tür olarak huqin çalgıları arasında yer alan yaylı çalgılardır. Huqin, silindir şekline ve altı açık bir gövdeye sahip olan, yılan veya kertenkele derisiyle kaplanmış, Çin’den gelen keman türlerinin genel adıdır. Boyun kısmı gövdeden geçirilmiştir. Yay, iki telin arasından geçmektedir. Erhu ve nanhu çalgılarının tahtadan yapılmış gövdelerinin tabanlarına delikler açılmıştır, buna karşın jinghu çalgısının bambudan yapılmış borusunun gövdesinin tabanı tamamen açıktır. Çalma esnasında bu enstrümanların gövdesi, uyluk kemiğine oturtulur. Erhu çalgısı tahminlere göre Zhou hanedanlığı döneminde (M.Ö. 1122- 222 yıllarında) Tibet’ten Çin Halk Cumhuriyeti’ne taşınmıştır. Jinghu çalgısı, çin operasında büyük rol oynamaktadır.