Guıtar Zıther (gezupfte akkordzıdhern)

Akort kanunları, kanunun daha kolay çalınması amacıyla tutulacak bir kısmı olmaksızın üretilmiş kanun türleridir. Genelde altına konulan bir nota listesi eşliğinde çalınırlar. Bu türde teller, melodi telleri ve eşlik telleri olmak üzere ikiye ayrılır. Eşlik etmek adına kullanılan teller toplamda 6 adet akort içerir. Bunlar sayesinde eşlik etme kısmına kolaylık sağlanmıştır. Solda görmekte olduğunuz gitar kanunu isimli enstrümanda melodi, sağ tarafta duran teller eşliğinde, kanuna özgü bir pena kullanarak çalınır. Bu türlerin bir tanesi ise otomatik harptır. Bu enstrüman türü, 5 adet köprüden oluşur ve bunlara bastırılması durumunda uyumsuz olan sesler bastırılmış olur. Bu kanun türü 1870 yılında Markneu Kilisesi’nin bir üyesi olan August Gütter tarafından icat edilmiştir. Aynı çevreden gelen C. F. Zimmermann, birkaç yıl sonra bu kanunu Amerika’ya götürmüş ve onu orada sevilen bir halk enstrümanı haline getirmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında bu kanun türü, Amerika’da yaygınlık kazanmıştır.