Harp Lute

Bu eski harp türünün gövdesi, (tahminen Fildişi sahili/ Senufo’dan gelen) deriyle kaplanmış yarım bir su kabağından oluşmaktadır. Deriden yapılmış olan kılıf, su kabağına küçük parçalar eşliğinde tutturulmuştur. Alt kısımda teller, deriden ipler vasıtasıyla hafif arkaya bükülmüş konumdaki direğin deliğine, küçük parçalar eşliğinde tutturulmuştur. Bu teller çalgının üst kısmında ise deriden iplerle boyun kısmına bağlanmışlardır. Sap kısmı, bükük biçimdedir ve boyuna bağlıdır. Gövdede dikdörtgen biçiminde bir ses deliği mevcuttur. Boyunun yukarı kısmında genelde bir kemer bulunmaktadır. Bu çalgı, BurkinaFaso bölgesinde çalınan bir harp türü olan goni çalgısına benzer.