Kıngrı

Küçük, tek telli, saplı bir çalgı olan ve Hindistan’ın güneyinden gelen kingri çalgısı, telli çalgılarda çok nadir bulunan bir materyalden yapılmıştır. Küçük gövdesi, cilalanmamış kilden ve üst yüzeyi kâğıttan yapılmıştır. Gövde içinden bambudan yapılma bir çubuk geçmektedir ve bu çubuk tellerin gerilmesi sonucu oluşan oldukça büyük bir açıklık vesilesiyle sabit durur.