Klasik Kemençe

Klasik kelimesinden de anlaşılacağı üzere Klasik Türk Müziği orkestralarında yer alan bir lir türüdür. Bu orkestralarda uzun boyunlu bir çalgı olan tanburun ve neyin yanında en önemli çalgı üçlemesinde yerini almaktadır. 19. yüzyılda bu çalgı, Makedonyalı çingeneler tarafından İstanbul’a getirilmiştir. Armut şeklinde olmasından dolayı armudi kemençe adını almıştır. Çalgının tiz sesler için yapılmış olan ayağı, bir akort direğine bağlıdır. Bu akort direği,  ses deliğinden geçirilmiştir. Çalgı, dik tutularak, tellerin tırnaklarla itilmesi vasıtasıyla çalınır.