Konservatuvar Müdürü

Müzemiz; Afyonkarahisar ilinin sosyo kültürel, sosyo ekenomik  gelişim ve değişimine katkıda bulunmaktadır. Müze; ziyaretçilerinin kültürlenmesi ve kültürleşmelerinde etkin roller üstlenecektir.Çalışıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Çünkü hayatın anlamı olsun istiyoruz. Bu anlamlandırmada ise müzik sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz.Konservatuvar bünyesindeki müzemizi ziyaretiniz, emeği geçen birey, kurum ve kurluşları motive edecek ve mutlu edecektir.

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Müdür