Lirica Gadulka

Bir tahta parçasının oyulmasıyla oluşmuş, genelde armut biçimli bir gövdeye sahip, üç telli çalgılardır. Gövde kısmı, ufak boyun kısmını kaplamak suretiyle anahtarların mevcut olduğu kısma bağlanır. Kılıf, çoğunlukla d-formundaki ses deliklerini kapsar. Enstrüman, mevcut olan 3 adet tel, yanlamasına bir biçimde tırnaklar yardımıyla kısaltılılarak çalınır.  Ortadaki tel, bu esnada sabit ton görevini görür. Çalgı çalınırken dizin üzerine sabitlenir. Hirvatistan’da bu çalgının adı lirica; Bulgaristan’da gadulka, Yunanistan’da -özellikle Kreta bölgesinde- lyra‘dır. Bulgaristan’da mevcut olan gadulka çalgısı, bünyesinde 3 telin yanısıra ek olarak rezonans telleri bulundurur. Çalgının tiz sesler için mevcut olan ayağı, ses direğine sabitlenmiştir. Bu direk, sağ tarafta bulunan ses deliğinden geçmektedir. Kılıf genellikle kubbe biçimindedir, yay kısmı ise at yelesinden yapılmıştır.