Mizmar

Zebûr’un her suresi.-2- Nefes ve ses borusu ve yolu, Fr. goiser, glotte.-3- Arab, İran ve Türk Musikisileri’nde düdük nev’inden çalgılara verilen umumî ad. Evliya Çelebi XVIII. Asır ortalarında İstanbul’da 2 çeşidinin kullanıldığını kaydediyor: Kamış mizmar ve Tarak Mizmâr. İkincisi İstanbul’da icat edilmiştir. Kamıştan olan dilim dilim yarılmış kamıştan yapılır her iki sazın İstanbul’da 100’er profesyonel çalıcısı vardır.