Pipa

Bu yassı çalgı, Çin Halk Cumhiyeti’nde en sık çalınan yaylı çalgılardan biridir. Gövdesi boyun kısmıyla beraber tek bir parça tahtadan hazırlanmıştır. Hafif göbekli, dışa doğru çıkık ve sert tahtadan oluşan sırt kısmı; tek bir parçadan oluşur. İlk sırada yer alan ve bambudan yapılmış 6 adet perde boyuna bağlı biçimde durur, geriye kalan 18 perde ise kılıfa monte edilmiştir. İpekten yapılmış 4 adet tel, sağ elin tırnaklarına takılan 5 adet penayla çalınırlar. Pipa, yaklaşık 2.000 senedir bilinen bir çalgıdır.