Rababa

Yaylı ve saplı bir çalgı olan rebaba, adını ilk olarak Abu Nasr el Farabi’den (872-950) almıştır ve aynı dönemin başka Arap müzik teorisyenleri de bu adı kullanmaya devam etmişlerdir. Rababa çalgısının ilk haline benzer başka enstrümanlar da mevcuttur; bu enstrümanları Suriye’de, Filistin’de ve Suudi Arabistan’da görmek mümkündür. Özellikle göçebeler tarafından sıkça çalınmaktadır. Benzer biçimli çalgılara Mısır’da da rastlamak mümkündür. Dikdörtgen biçiminde, iki tarafı da yünle kaplı bir rezonans kutusu ve yalnızca bir telden oluşur. Yün, üst yüzeye ya iğneyle tutturulmuştur ya da monte edilmiştir.