Rektör

Sevgili Sanatseverler

Genç, dinamik, çağdaş, aynı zamanda bilimsel birikimi ile köklü bir üniversite olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, güncel eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların ihtiyaçlarını gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmek misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz; her geçen gün daha mükemmel sonuçları hedefleyerek ulaştığı başarı düzeyi ile bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki başarılarımız, hedeflerimize ulaşmak üzere verdiğimiz özverili çabanın en güzel kanıtıdır.

Ülkemizin en büyük müzelerinden biri konservatuvarımız bünyesindedir. Emeği geçen, konservatuvarımız eğitimcilerine, öğrencilerine, Afyonkarahisar’ın değerli şahsiyetlerinden İbrahim Alimoğlu’na, en büyük bağışçımız sayın Ott’a, katkıda bulunan müzik bilim ve sanat insanlarına, destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Rektör