Tanbura

Bir Kuzey Hindistan çalgısı olan tanpura ve Güney Hindistan çalgısı olan tambura ön tarafta iki adet ve yan tarafta iki adet anahtara sahip perdesiz çalgılardır. Şarkı söylerken eşlik amaçlı kullanılan bu çalgılar aynı zamanda enstrümental müziklere de eşlik ederler. Bu eşlik sırasında boşta duran 4 adet tel, art arda ve belli bir ritim içerisinde sesler çıkarmaya yararlar. Tambura‘nın gövdesi tahtadandır, buna karşın çalgının akrabası olup Güney Hindistan’da yaygınlık gösteren tanpura‘nın gövdesi ise su kabağından yapılmıştır. Sağda duran çalgı, küçük ve enstrümental bir tanpura türüdür. Bu çalgı, ince ve tahtadan yapılmış bir gövdeye sahiptir. En içte kalan tel pirinçten yapılmıştır, diğerleri ise çeliktendir. Çalgının karakteristik vızıldamasını üst tonlar aracılığıyla çoğaltmak için telleri sabitleyen çubuğun üstüne ve tellerin altına ipek iplikler yerleştirilir.