Tanburika

Hırvatistan’dan gelen küçük bir tambur türüdür. Uzun bir boyuna ve küçük, yumurta biçimli bir gövdeye sahip olan bu çalgı, eski adı olan samica ile de tanınmaktadır. Bu eski enstrümandafarkas sistemine göre iki çift metal tel ve sıkı perdeler bulunmaktadır. Çalan insana göre aşağıda kalan çiftle, iki sesli bir g tonu elde edilirken, yukarı kısımda kalan çiftle kromatik sıralamaya göre her ton elde edilebilir.