PROJE HAKKINDA / UĞUR TÜRKMEN

Türkiye’nin en büyük müzik müzesi olma özelliliğini taşıyan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi” ziyeretçilerinin en büyük beklentisi ve isteği çalgıların seslerini duyabilmek oldu.

Doğrusunu söylemek gerekirse konservatuvarımız bünyesinde müzikoloji bölümünün, çalgı yapım bakım bölümünün olmaması, çalgı bilimine yönelik çalışmaları olan bir meslektaşımızın bulunamaması, bütçe gibi nedenlerle bu isteğe yönelik çalışma yapmayı pek düşünmedik.

Belki kurum amiri olarak, belki de biraz da cesaretle ben işe koyuldum.

Yıllarca uğraşılmış ama çeşitli nedenlerle başarılı olmamış müzik müzesini kurmuştuk. Sesli Rehber’i de başarabilirdik.

Diğer yandan açık yüreklikle söylememem gerekirse her türlü eleştiriye de hazırlıklı olmam gerektiği her daim kendime hatırlattım. Bu projeye ilgi gösteren hemen herkesin bir nebze anlayışlı olması küçükte olsa beklentim.

Zamanla bu istek ve beklenti artınca işe koyulmanın vaktinin geldiğini düşünerek “Sesli Rehber “geliştirilmesine yönelik düşüncemizi sayın rektörümüz Prof. Dr. Mustafa SOLAK’a açtık. Kendisini memnun oldu ve BAP koordinasyon Biriminden sorumlu rektör yardımcımız sayın İsa SAĞBAŞ’a projeyi anlatmamı istedi.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimince her yıl düzenli olarak açılan “Tematik projeler” kapsamında “MÜZİK MÜZELERİ İÇİN SESLİ REHBER GELİŞTİRİLMESİ-TOPLUMUN GELİŞİM VE DEĞİŞİMİNDE MÜZİK MÜZELERİNİN ROLÜ NEDİR?” konulu bir proje verildi. Proje kabul edildi.

Proje kapsamında; tüm çalgıların sesleri kaydedildi. Resim ve videoları çekildi ve kaydedildi. Türkçe ve ingilizce kısa açıklamaları yapıldı ve seslendirildi. Dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile tam donanımlı bir ses kayıt sistemi sahneli dersliğe kuruldu. Kare kod uygulamaları ile sesli rehberin web ve net tabanlı olarak kullanılabilmesi sağlandı. Nitelikli bir web sitesi hazırlandı.

Proje Süreci Şu Şekilde Gerçekleşmiştir.

Konu ile ilgili yapılmış araştırma ve kaynaklar incelendi.

Ülke ve Dünya’da ki müzik müzeleri incelendi.

Araştırmada kullanılabilecek kaynaklar belirlendi.

Çalışma evreni olarak ülkemizin en büyük çalgı koleksiyonuna sahip olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi belirlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi envanteri tespit edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi envanterinin Türkçe ve İngilizce açıklamaları yapıldı ve yazıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi envanterinde yer alan tüm çalgıların ses/tını özellikleri alındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi envanterinde yer alan tüm çalgıların resimleri çekildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi envanterinde yer alan tüm çalgıların videoları çekildi

Web sitesi içeriği hazırlandı

Kare kod uygulamaları geliştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesine ve hazırlanan “Sesli Rehber” e yönelik araştırmaya veri toplamak amacı ile anket hazırlandı

Hazırlanan anket-yapılandırılmış görüşme formu çalışma evrenine uygulandı

Elde edilen veriler nitel tekniklere göre çözümlendi.

Proje Sonucunda Geliştirilen Öneriler

Çalgı bakım-onarım biriminin aktif olarak kullanılabilmesi için; alanında uzman organolog ve luthiyer’lerin alınması gerekmektedir.

Müze alanında uzmanlaşmış profesyonel bir küratörün kadroya alınması müzenin tüm dünyada tanıtılmasında önemli bir etken olacaktır.

Web sayfasının sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Yeni bağışlar geldiğinde  web sitesi sürekli yenilenmelidir.

Çalgıların 3D fotoğraflanması ve dijital ortama aktarılması dikkate alınmalıdır. 3D Yazıcıların kullanımı aynı zamanda çocuk ve gençlerin ilgisini artıracaktır.

MIM, İKSV vb başta olmak üzere; yurt içi ve dışındaki çalgı müzeleriyle, kolleksiyonerler ile ikili anlaşmalar yapılması uygun olacaktır.

CIMCIM gibi müzecilik alanında faaliyet gösteren birliklere üye olunması müzenin dünya genelinde tanınmasını sağlayacaktır.

Ülke ve dünya genelindeki alana ilgi duyan, akademik çalışmalar yapan, bilim ve sanat insanları ile yakın ilişkiler kurulmalıdır.

Yeni ve özgün çalgıların ses ve video kayıtlarının alınabileceği bir stüdyonun kurulması önemlidir.

Yeni bağışların alınabilmesi için hukuki prosedürlerin dikkatlice takip edilmesi, bağışların niteliğini ve maddi-manevi değerini bilen uzmanlardan oluşan komisyonların kurulması önemlidir.

Etnomüzikolog, eğitimci, çalgı yapımcı ve bilimciler komisyon halinde çalışmalı

Müze enstrümanlarına özel eserler bestelenmelidir. -Türk müziği sazları 15. Yüzyıl sınıflanmasına göre sınıflandırılmalıdır

Müzede görsel materyaller (resimler-panolar-minyatürler) olmalıdır

Türk müziği sazları standartizasyonu çalışmaları müzede yapılabilir

Müze hem geçmişi hem de geleceği anlatmalıdır

Özellikle müzikoloji başta olmak üzere amatör, profesyonel tüm müzik öğrencilerine müze tanıtılmalıdır. Teknik geziler planlanmalıdır

Müzik öğretmenlerine ulaşılmalıdır

Yaz okulları açılmalıdır

Lisansüstü tezlerde bilimsel araştırmalarda konu edinilmesi için çalışılmalıdır

Mail grubu oluşturulmalıdır

  1. Ott’la buluşmaların sıklaştırılması gerekir.

AKÜ DK İA Müze yönetim bürosunun kurulmalıdır.

AKÜ DK İA İletişim bilgilerinin güncellenmesi ve web sitesinin sürekli güncellenmesi gereklidir

AKÜ DK İA Müzik Müzesi Yürütme ve Denetleme Kurulunun iş planı yapılmalıdır.

AKÜ DK İA Müzik Müzesi envanterinin kesin olarak çıkarılmalı ve sürekli güncellenmelidir

AKÜ DK İA Müzik kütüphanesinin oluşturulmalıdır.

AKÜ DK İA Müzik Müzesi Danışma Kurulunun kurulmalıdır.

AKÜ DK İA Müzekart oluşturulmalı ve tüm Afyon milli eğitim öğrencilerine dağıtılmalıdır

AKÜ DK İA Yılda bir kez dergi çıkarmalıdır

Yurt dışında ve ülkemizdeki müzik ve enstrüman müzelerinin ziyaret edilmeli, gelişmeler yakından takip edilmelidir.

Yurt dışı ve ülkemizdeki müzik ve enstrüman müzelerindeki belgelerin temin edilmesi ve incelenmesi, arşivde yer alması çalışmaları aralıksız sürmelidir.

AKÜ DK İA Müzik Müzesi Atölyesi aktif olarak çalışmalıdır.

Bazı çalgıların daha işlevsel hale gelmesi (Çalınması-dokunulması vb) çalışmaları yapılmalıdır.

Bestecilerin ilgisini çekebilecek duyuruların yapılması önemsenmelidir.

Projeler üretilmesi önemsenmelidir.

Kataloğun basılması (Türkçe-İngilizce) önemsenmelidir.

Ülke müzik müzeciliğine hizmet edenler için bir yer ayrılması önemsenmelidir.

Düzenli “Luthiyerler” toplantılarının yapılması önemsenmelidir.

Çalgı sınıflamalarının  gözden geçirilmesi gereklidir.

Her çalgının kimlik kartının oluşturulması (ustası-hediye edeni-malzemeleri-menşei vb) önemsenmelidir.

Çalgılar Ansiklopedisi’nin komisyonca basılması önemsenmelidir.

Her bir çalgının sesli rehberinin olması ve güncellenmesi önemsenmelidir.

Her bir çalgının ses kayıtlarının yapılması önemsenmelidir.

Üç boyutlu animasyonlar ile çalgıların tanıtılması eğitim amaçlı çalışmalar önemsenmelidir.

Web sitesinin güncellenmesi, üç boyutlu gezilebilmesi çalışmaları bitirilmelidir.

Data base olarak arşivleme yapılmalıdır.

Anadolu Uygarlıklarına özel bir bölüm ayrılması-eksik çalgıların tamamlanması gereklidir.

Frigya için özel bir bölüm ayrılması-eksik çalgıların tamamlanması gereklidir.

Dünya ve Avrupa Müzeler Birliği veya kuruluşlarına üye olunması önemsenmelidir.

Her yıl “Çalgı Bilimi Çalıştayı”, iki yılda bir “Çalgı Bilimi Sempozyumu” yapılmalıdır.

Müzenin özellikle Afyon ve Bölge sonrasında da ülke milli eğitiminde tanıtılmalıdır.

Çalgı bilimciler-besteciler-eğitimciler-akademisyenler-Çalgı yapımcıların ilgisinin müzeye çekilmesi, ilgili iletişim ağının oluşturulması önemsenmelidir.

İnternet ortamında sürekli görünürlük ve tanınırlık için çalışılmalar yapılmalıdır.

Tanıtım şirketleri ile çalışma ve planlamaların yapılması önemsenmelidir.

Belgeseli yapılmalıdır.

TV çekimleri yapılmalıdır.

Sazlar profesyonel icracılara çaldırılmalıdır.

Müze enstrümanlarının korunması için uzmanlardan yararlanılması önemsenmelidir.

Çalgıların düzenli olarak temizlenmesi, ışıklandırmalara, cam ve güneş gören yerlerden alınması vb konulara dikkat edilmelidir.

Çocuk çalgıları genişletilmelidir.

Milli eğitim bakanlığı müzik dersi kitaplarında yer alması sağlanmalıdır.

Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda görev yapan tüm müzik eğitimcilerine tanıtıcı broşürlerin gönderilmesi gerekir.

AKÜ DK İA Müzik Müzesi için iki uzman (luthiyer ve çalgı bilimci) alınması çalışmaları yapılmalıdır.

Replikaların temizlenmesi ve yerlerine orijinallerinin konması önemsenmelidir.

Ünlü ve tanınmış toplulukların müzik müzesinde konser vermesi sağlanmalıdır.

Bazı konserlerin müzede verilmesi sağlanmalıdır.

Gönüllü öğrenci ve müzeci komisyonunun kurulması ve eğitilmesi önemsenmelidir.

Lisansüstü tezlerde konu olarak yer alması için çalışılmalar yapılmalıdır.

Facebook-Twitter gibi sosyal ağlarda ve Google’da üst yerlerde yer alması sağlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına Başvurunun yapılması geciktirilmemelidir.

Bakanlığa bağlı müze oluşumu çabalarına devam edilmesi ve sonuçlandırılması önemsenmelidir.

Afyon Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinde  “özel müzeler” linkinde en üst sırada yer alması sağlanmalıdır.

Afyon ve çevre illerdeki belediyelerde tanıtım broşürlerinin olması sağlanmalıdır.

Valilikte tanıtım broşürlerinin olması sağlanmalıdır.

Otellerde (ülke genelinde) tanıtım broşürlerinin olması sağlanmalıdır.

Büyük ustaların enstrümanlarına ve müzik objelerinin temin edilmesi sağlanmalıdır.

AKÜ İA Müzik müzesi ödülleri (araştırma-besteleme vb) verilmelidir.

Müzenin gezici olabilmesi (GSL-Müzik Okulları-Yurt dışı) sağlanmalıdır.

Yeni ve farklı çalgılara ulaşmak için derlemelere çıkılması desteklenmelidir.

Gelir elde edici faaliyetlerde bulunulması (bağış-küçük enstrüman satışı vb) çalışmaları yapılmalıdır.

Müzik ve enstrümanlara ilişkin minyatürlerin yer alması sağlanmalıdır.

Basınla iletişim ağı kurulmalıdır.

Rolaplar yapılmalı ve müze girişlerinde yer almalıdır.

Müzeler haftasında (18-24 Mayıs)  özel organizasyonlar yapılmalıdır.

Bilboardlar

Paneller

Müzede konserler

Okulların davet edilmesi

Afyon ve bölge okullarına düşük yoğunluklu gezici turlar

Hediyelikler basılmalıdır.

Çocuklar  ve gençlere yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Her çalgının anısı toplanmalıdır

Çalgının sahipleri, çalıcısı vb anlatılmalıdır

Müze 10 yıl sonrasını da düşünülerek planlanmalıdır

Dev çalgı heykelleri yapılarak dikkat çekilmelidir

Çalgılar durağanlıktan çıkarılmalı, çalınmalı, çaldırılmalıdır

Deneysel amaçlı çalışmalar yapılmalıdır

Eksiklikler giderilmelidir.

Markalaşma çalışmaları yapılmalıdır

Müzedeki çalgılardan orkestralar kurulmalıdır.

Çalgıların yazılı tarihi olmalıdır

Farklı ülkelerdeki müzisyenler çağrılmalıdır

Müze web sitesinde çalgı bilimine yönelik belgeler (makale-tez vb) toplanmalıdır.