Tırnak Kemane

Yapımı yörelere göre değişen Orta Asya kökenli, yaylı bir çalgıdır. Su kabağından veya ağaçtan yapılır. Su kabağı dikine kesilerek üzerine deri geçirilir ve kabağın sapı da çalgının kolunu oluşturur. Türk Halk Müziği’nde kullanılır.