Zeng

Kökeni Çin olan bu çalgının modern olanlarında tel sayısı 21 ila 25 tel bulunmaktadır. Bu çalgı sağ elin tırnaklarıyla telleri çekerek çalınır. Sol elin parmakları ise titreşimleri sağlamak amacıyla tellerin gerginliğini ayarlar. Zhou Hanedanlığı zamanında (M.Ö. 249) yaygın bir enstrüman haline gelmiştir.