Uğur Türkmen

UĞUR TÜRKMEN

Eğitim Durumu

1971 yılında Kütahya’da doğdu.  İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.  1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden “Bilim Uzmanlığı’nı”  2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Anabilim’dan “Doktorasını” aldı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında Doçent, 2017 yılında profesör  oldu.

Çalışma Hayatı        

1993 Yılında Niğde Üniversitesinde Müzik Okutmanı olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine görevlendirildi. 2006 yılında A.K.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde Yrd. Doç Dr. Olarak göreve başladı. 2011 Yılında Doçent, 2017 yılında profesör  olarak atandı. Halen Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı Başkanı ve Konservatuvar Müdürü olarak görevini sürdüren Türkmen evli ve üç çocuk babasıdır.

Dersleri

Müzikte Pedagojik Metotlar, Çalgı Pedagojisi, Araştırma Yöntemleri, Sistematik Müzikoloji Çalışmaları, Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları.

Yayınları

Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, “müzik eğitimi, oda müziği-orkestra, çocuk şarkıları” alanlarında kitapları yayınlandı.