African Bow Harps

Bu ince ve beş telli çalgı olan harplar büyük ihtimalle yaygınlık gösterdiği bölgenin batısından; yani Kamerun’un kuzeyinden/Nijerya’nın kuzeydoğusundan gelmektedir. Çalgının hem üst kısmı, hem de alt kısmı deriyle kaplanmıştır. İki deri parçası, deriden yapılmış iplerle birbirlerine bağlanmıştır. Tabanı yuvarlak biçimlidir, boyun kısmı ise yassıdır. Üst yüzeyde üç adet büyük ve altı adet küçük ses teli bulunmaktadır. Tellerin tutturulduğu kısım da üst yüzeye tutturulmuştur. Küçük olan harp da tahminen Kamerun’dan gelmektedir. Kenarları deri kaplı olup; tahtadan yapılmış tabana bağlanmıştır.