Gopi Yantra (Zupftrommeln)

Zupftrommeln  kavramını Curt Sachstelleri bir diyaframdan geçirilerek düğümlenmiş bir enstrüman dizisi  olarak tanımlar. İlk etapta sesin ortaya çıkmasını sağlayan tellerin kendisidir; ikinci etapta bu sesler diyaframa taşınır. Chaitanya Deva ve onu gibi başka yazarlar da bu enstrümanı “Kordofon” kategorisi altında inceler ve bir sonraki aşamada kanun adı altında incelemeye alırlar.