Lotar

Chleuch berberlerinin gezgin müzisyenleri olan Rwais topluluğunun çalgısıdır. Fas’taki Arapların çaldığı gimbriden farklı olarak lotar çalgısı, daha fazla tele sahiptir. Çalgının üstündeki kılıf tutkalla yapıştırılmıştır. Tencere şeklindeki gövdesi bu kılıfla kaplanmıştır ve kılıf yer yer dikişlerle tutturulmuştur.