Phet Banam

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Bihar’ınSantal yöresinin bu eski ve değişik çalgısı, hem lirden hem de kanundan özellikler taşımaktadır. Çalgı bir parça tahtadan yapılmıştır. İki adet kol, çarpraz duran çalgının tabanında yer alan bir tahtaya sabitlenmiştir. Aşağıdan sabitlenen teller, çalgının ortasında bulunan sapın tam merkezinden yukarıya doğru, 4 adet mandalın olduğu yere gerdirilir. Çalgının yapısı ortaçağda ortaya çıkan crwth çalgısını andırır. Bu yüzden enstrüman, lir kategorisi altında incelenmektedir. Çalgı ön tarafından bakıldığı zaman alt kısmı sürüngen derisiyle kaplanmış büyük bir tahta parçası izlenimi yaratır. Üst tarafta metalden yapılmış yuvarlak bir kısım bulunmaktadır. Bu kısımda, zamanında bir ayna olduğu tahmin edilmektedir. Yandan bakıldığı zaman çalgının omurgasını oluşturmak amacıyla yapılmış rezonans gövdesini ve bir adet kabuğu gözlemlemek mümkündür. Hem ön hem de arka taraf oyularak motiflerle süslenmiştir. Solda bulunan iki deliğin görevinin kemeri sıkılaştırmak olduğu ihtimalinden yola çıkarak çalgının tutuşunun gitarınkine benzediği de öne sürülebilir.