Kudüm

Kökeni Anadolu olan vurmalı bir çalgıdır. Yanyana koyulmuş, birbirinden farklı büyüklükte tas biçimli iki ayrı gövdeye, deve veya keçi derisi gerilmesiyle oluşur. Zahme adı verilen yumuşak veya orta yumuşaklıkta ağaç sopalarla çalınır. Gövdeyi meydana getiren iki çanak, dövme bakır veya ağaçtan imal edilir. İki çanağın büyüklüğünün birbirinden farklı olmasının nedeni, icra sırasında farklı tını elde edebilmek içindir. Gövdenin altına kudümün yerle temas ederek tınısının değişmesini önlemek ve çalan kişiye icrayı kolaylaştıracak eğimi verebilmek için simit adı verilen, ortası boş silindirler konur. Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’nde kullanılır.