Gambus

Gambus çalgısı, genelde armut biçiminde olan, tek bir parça tahtadan yapılmış, kısa boyunlu bir çalgıdır. Bu çalgı bir Ortadoğu çalgısı olan udla akrabadır. Endonezya’nın İslamlaştırılmış bölgelerinde şarkılara eşlik amaçlı olarak “orkesgambus” topluluklarında kullanılır. Kılıfı ya tahtadan ya da parşömenden yapılmıştır. Gövdenin yapısı aynı zamanda bir Çin Halk Cumhuriyeti çalgısı olan pipanın yapısına benzer. Solda duran yedi telli çalgı, tipik armut formuna sahiptir ve mandallarla sabitlenmiş tahta bir kılıftan oluşmuştur. Aynı zamanda güzel bir biçimde oyulmuş başı olan, estetik bir anahtar kutusuna sahiptir. Taban kısmında bir ses deliği daha bulunmaktadır. Ortada duran ve Endonezya’nın Lombok bölgesinden gelen küçük, iki telli enstrüman; Cilokaq topluluğunda toplantılara eşlik amaçlı kullanılmaktadır. Kılıfı oyulmuştur ve anahtar kutusu Endonezya’dan gelen pek çok çalgıda olduğu gibi güzel bir biçimde oyulmuş bir baş kısmına sahiptir. Solda duran, parşömenden yapılmış bir kılıfa sahip enstrüman Flores’ten gelmiştir. Altı telli ve gövdesi armut formundadır. Ayrıca gövdeye monte edilmiş ve çalgıyı taşımaya yarayan bir sap bulunmaktadır.