Chapey

Kamboçya/Tayland’dan gelen büyük bir gitar türüdür. Tayland’da adı kra-chapey olarak geçmektedir. Kamboçya’da ise chapey-thomdur. Çalgının ismi bir Java kelimesi olan “gatchapi”den gelmektedir, onun kökeni ise Pali-Sanskritçe’de “gatchapa”dır. Bu kelime “kaplumbağa” anlamına gelir. Tahminen bu ad verilirken rezonans gövdesinin kaplumbağaya olan benzerliği göz önünde bulundurulmuştur. Adına rağmen çalgının temelinin Java tarafında yattığı konusunda şüpheler mevcuttur. Çalgının daha çok Kamboçya’da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Normalde chapey çalgısı iki telden oluşur; fakat bazen bu sayı üçe veya dörde çıkabilir.