Coke

Boru biçimli bir keman olan co ke, erhu türünden bir çalgıdır ve Vietnam’ın dağlık bölgelerinden gelmektedir. Burada, çalgıya galangchan adını vermiş olan Hmonglar tarafından çalınır. Bu basit enstrüman, sert plastikle kaplanmıştır ve borunun alt tarafı açıktır. Vietnam’da bunun dışında çalınan çalgılardan dan nhi ile co ke karşılaştırıldığında co kenin halk müziği enstrümanı olduğu ortaya çıkar.