Metalafon

Ksilofonun metal tuşlu olanıdır. Metelofon, vurmalı çalgılar ailesinin bir üyesidir. Sehpa üzerine iki sıra olarak, büyükten küçüğe doğru dizilmiş yassı, metal çubuklardan oluşur. Çubukların her biri ayrı notalara akordludur. Bu nedenle metelafon, trampet ya da davul gibi yalnızca ritim tutmakta kullanılan vurmalı çalgıların tersine, melodilerin seslendirilmesinde kullanılır. Çubuklara, uçları keçe ya da plastikle kaplanmış bir çift tokmakla vurularak çalınır. Çubukların alt yüzüne açılan yivli oluklara her çubuğun boyuna uygun, ses yükseltici borular yerleştirilmiştir. Tokmakla vurulduğunda titreşen çubuk, borunun içindeki hava sütununu da titreştirerek sesin yükselmesini sağlar. Ses genişliği, dört oktavdır.