Fonograf

1877’de C. Cros tarafından düşünülüp ertesi yıl 1878’de T. Edison tarafından ilk şekli imal edilen alet. 1857’de Scott’ca icad edilen “phonautographe”’ın gelişmişidir. Keşfi, musiki bakımından çok mühim olmuştur. Çünkü böylece ses ve musiki tesbit edebilmek imkanı gerçekleşmiştir. Daha sonra gramafonun intişarı ile, musikide plak sanayi doğmuş ve büyük terakki ve inkılaplar husule gelmiştir. Fonograf, sesi plağa değil, kovona alıyorlardı.