East Africanspite Lute

Kenya’dan gelen bu saplı çalgı türü; midyelerle süslenmiş, keçi yünü ile kaplanmış su kabağından oluşan bir rezonatöre sahiptir. Bu özelliğiyle Kenya’dan gelen yaylı bir harp türüyle de benzerlik sergiler. Çalgının yassı bir şekle sahip olan ve iki tarafa da rahat bir şekilde bükülebilen boynu, çalgının gövdesinden alt kısmın en aşağısına doğru inen, küçük, dikdörtgen biçimde bir sap olarak karşımıza çıkar. Çalgının tepesinde ise çömelmiş bir şebek figürü oyulmuştur. Arka kısma monte edilmiş dört adet anahtar, çapraz bir biçimde perdesiz olan boyundan geçirilmiştir. Çalgının tasarımı sonucunda tutuş biçimine bakılarak lir benzeri bir çalgı ortaya çıkarılmak istenildiği tahmin edilebilir.