Tanbur

Tanburun mızrabı, asıl bağadan (kaplumbağa kabuğu) yapılır; bugünkiler bağa taklidleridir. Mızrab muhtelif uzunlukta olabilir. Ortalaması 12-14 cm. olup, eni 1,2 cm., kalınlığı da 0,14 cm. kadar olmalıdır. Uç tarafı biraz ince ve yan tarafa doğru yontulmuştur; bu, bazen her iki tarafta da yapılır.

Tanburun boyu 1.35 m, bundan “tekne”  tâbir edilen gövdeninki  35cm, sapınki de vasatî 100-106 cm.’dir. Teknenin en geniş yeri, tam ortada 31 cm. olup, bundan, hemen hemen tam bir daireye yakın olduğu anlaşılır.Teknenin arkası, yarım küreden daha büyük bir şekil arzeder ve tam ortada  21 cm. en gösterir. Teknenin yüzü, “kapak” denilen çok yumuşak,  ince ve beyaz tahtadan yapılır ve cilâ vurulmaz. Teknenin arkası ince tahtadan olup, 16-18 dilim hâlinde kahverengi-koyu sarı cilâ şeritleriyle cilâlıdır. Sazın bütün o ince ihtizaz ve iniltileri, teknenin  bu yapılışından ve kapağın tahtasının hususiyetinden ileri gelmektedir. Tanbur telleri çelik ve sarı bakırdandır;