Asma Davul

Davul, en yaygın vurmalı çalgılardan biridir ve dünyadaki hemen hemen bütün kültürlerde yeri vardır. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye geçirilen deri ve kasnağın üzerine ip geçirilerek yapılır. El ya da sopayla çalınır. Halk Müziği’nde kullanılır.