Bongo

Güney Amerika ve Afrika doğumlu olan bongo, vurmalı bir çalgıdır. Latin karakterli bir perküsyon olan bongo, 19 ve 21 cm çaplarında ve alta doğru yaklaşık 25 cm uzayan iki çemberin yüzeylerine gerilen deriden oluşmaktadır. Çemberler birbirlerine bağlıdır. Genellikle diz üstünde ya da dizlerin arasına yerleştirilerek çalınsa da, metal bir ayağa sabitlenerek ya da farklı şekillerde kullanıldığı da  görülmektedir. Yapımında ağaç kabuğu, hayvan derisi, plastik, fiberglass, röntgen filmi, metal ve sentetik malzemeler kullanılır. Morocco’da seramikten yapılanları bulunur. Flamenko ve İspanyol müziğine oldukça uygun bir enstrüman olan bongo, el ve parmakla çalınır.