Appalachian Dulcimer

Avrupa’da üretilen tahta kanunların geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmış ve 17. yüzyılda göçmenlerin Amerika’ya -özellikle de Appalaş dağlarına- göç etmesi sonucu bu bölgede yayılmış bir müzik aletidir. Çalgı, 19. yüzyıl başlarında bugünkü şeklini almıştır. Bir tel melodileri ortaya çıkarırken, diğer teller eşlik etme amaçlı kullanılmaktadır. Çoğunlukla melodi amaçlı kullanılan tel, küçük bir tahta çubuk sayesinde kısaltılır.

Wolfgang OTT tarafından yapılmıştır.