Ngonı

Afrika’nın saplı çalgılarının büyük bir kısmı, tellerin çekilmesiyle çalınır. Tahminen bu enstrümanların temeli, eski Mısır’a dayanmaktadır. Günümüzde hala Batı Afrika’da, kökleri Mısır’a dayanan ve onlara yapısal anlamda çok benzeyen çalgılar bulunmaktadır. Uzun, ince, kayık şeklinde, hayvan derisi kaplanmış, tahtadan bir gövdenin üzerinde, 3 ila 7 telin kumaş veya deriden yapılmış iple bağlanmış olduğu yuvarlak bir boyun kısmı mevcuttur. Batı Afrika’da yaygınlık gösteren bu enstrümanların genel adı ngonidir. Fulbe halkında bu çalgı üç telli, Mandinka’da (çalgının adı Mandinka’dakontingo olarak bilinir) dört telli ve Woloflar’da beş tellidir. Woloflar bu çalgıyı halam olarak adlandırırlar.Tuaregler ise tehardent adını vermişlerdir. Sağda duran üç telli enstrüman, basları çok yoğun biçimde çıkan, büyük ihtimalle gnawa çalgısı sintir’in bir türü olan ve Sahra çölünün güneyinden Fas’a taşınmış olan bir çalgıdır.