Tuba

Batı Musikisin’de bir madeni nefesli saz. 1835’e doğru şimdiki şeklini almış ve orkestraya dahil edilmiştir. 3,4 veya 5 pistonlu olur. 1 metre boyunda ve 60 cm eninde bir bas sazdır. Kaba kaba kaba rast ile çargah arasındaki 3.5 sekizliği muhtevidir. Bazıları buselik (si) perdesine kalır. Bu şekilde kontrbas’ın bütün sahasını muhtevi olduktan başka, ondan ikişer ses pest ve tizini de ihtiva eder. Çalmak için pek çok nefes ister. Fr. Tuba, tube, İng. Tuba, Alm. Tuba, İt., İsp ., Port. Tuba. Saxhorn (b. bk.) ailesindendir