Bendir

Anadoluya özgü bir enstrüman olup şekil bakımından defe benzer. Kenarları ahşaptan yapılır. Üzeri ise koyun veya oğlak derisi ile kaplanır. Tasavvuf ve Sanat Müziği’nin vurmalı çalgılarındandır.