Begena Kerar

Büyük bir lir türü olan Etiyopya liri begena, Kral David’in harp geleneğinden gelme bir çalgıdır. Bu çalgı Amhara bölgesinde çalınmaktadır. Aristokrasilerde ve kiliselerde dini şarkılara eşlik etme amaçlı kullanılmaktadır. 8-10 adet kalın tel, deriyle kaplanmış kutu biçiminde tahta bir rezonatörün üstüne sabitlenmiştir. Karakteristik “vızıldama”sının elde edilebilmesi için çalgı çubuğun bulunduğu kısma tel ile bağlantıya geçen deriden ipler sıkıştırılmıştır. Kerar çalgısı ise konik biçimindeki gövdesiyle yaygınlık gösteren bir enstrümandır. İki enstrümanda da kalın teller, çubuklar eşliğinde sabitlenmişlerdir.