Kontrbass

Keman ailesinin en büyük, en kalın sesli, 4 numaralı çalgısı. 1750’de son şeklini almıştır. Ancak ayakta çalınabilir. Bu şekilde, alt kısmı yere dayanır ve saz, hafifçe göğse dokunur. yayla çalındığı gibi, bazen parmaklarla çalınmak tercih edilir ve mükemmel bir bateri aleti şeklinde de kullanılabilir. Pizzicato ve tremolo’nun en iyi yapılabildiği sazdır. Orkestranın en pest sazıdır. Violonselden bir sekizli pesttir. Teller do, sol, re ve la şeklinde düzenlenir. Türk Musikisi’nde violonsel girdiği halde, henüz kontrbas girmemiştir.