Saksafon

Bakır alaşımlı olduğu halde, renk çalgısı özelliklerini sergilediği için tahta üflemeliler içinde değerlendirilir. 1841 yılında Alman çalgı yapımcısı AdolphSax tarafından icad edilen 65 cm. uzunluğundaki bu tek kamışlı çalgının yapıldığı ses mi bemoldür. Notaları sol anahtarıyla yazılır. Çalgının kamış takılıp üflenen birinci bölümüne bek, ikinci bölümüne boyun, üçüncü bölümüne gövde, dördüncü bölümüne kalak denir. Caz müziğinde ve bandolardaki solo ve eşlik görevlerinde kullanılır.