Goge Rıtı

Sapı çalgının gövdesinin içerisinden geçtiği bu tür çalgılara bakıldığı zaman, özellikle Batı Afrika’da; İslam dininin yaygınlık gösterdiği yerlerde diğer çalgılarda olduğu gibi rezonans gövdesine sahip olan ve bu gövdeyi kaplama amacıyla atkuyruğu ve yelesinin kullanıldığı saplı çalgılara sıkça rastlamak mümkündür.

Yayın gergin kısmı da genelde at yelesinden oluşur. Goge çalgısı özellikle Ghana’nın ve Nijerya’nın Hausa bölgesine ait bir enstrümandır. En ayırt edici özelliği üst tabana açılmış, yan kısımda bulunan, yuvarlak ses deliğidir.Riti çalgısı, Batı Afrika’nın Pöller halkı tarafından çalınmaktadır. Su kertenkelesi derisinden yapılmış, iğnelerle tutturulmuş bir kaplamaya sahiptir. Dikdörtgen biçimindeki ses deliğini rezonatörün yan tarafında görmek mümkündür. Riti adı, aslında Wolof’ların kullandığı bu enstrümanın simgesel adıyken zamanla Pöller halkında da yaygınlaşmış oldu. Fulbe halkı arasında bu çalgı, Nyanyeruolarak geçer.