Morın Khuur

Marco Polo, 1275 yılında Yuanshangdu eyaletinde geleneksel Moğol çalgısı MorinKhuru ortaya çıkarmış ve bu çalgıyı Avrupa’ya getirmiştir. Çalgının adının anlamı “at kafası fideltürü”dür. Çalgının ortaya çıkış efsanesi şu şekildedir: Moğolistan’ın iç bölgelerinden gelen ve çobanlık yapan Suhe adında bir oğlan çocuğu, kendisini sonradan kurtların saldırısından kurtarmış olan beyaz bir tay yetiştirmiştir. Moğol hükümdarının düzenlemiş olduğu bir at yarışını Suhe kazanır ve ödül olarak da hükümdarın kızını alır. Fakat sıradan bir çoban olduğundan hükümdar, kızını Suhe’ye vermek istemez ve atını da ondan almak ister. Suhe bunu reddetse de atına el konulmasına engel olamaz. Sonrasında bu sadık hayvan yine de sahibine kaçmış, kaçış esnasında pek çok yerinden oklarla vurulmuş ve sahibine ulaştıktan sonra onun kollarında can vermiştir. Yas tutan Suhe’nin rüyasına giren atı, ona gövdesinden bir müzik çalgısı yapma görevini vermiştir. Bir kemiğiyle çalgının boyun kısmı, yelesinden teller, derisinden kılıf, taban ve çalgının tepesinde oyulmuş bir at kafası. Bu şekilde de sadık arkadaşı Suhe’nin her daim yanında kalmıştır. Günümüzde Moğolistan’ın pek çok bölgesinde varolan bu çalgı, eski formundan uzaklaşmış durumdadır. Boyun kısmı, taban kısmı ve kılıf kısmı trapez şeklindeki tahtadan bir gövdeye sahip olan bu çalgının telleri naylondandır. Yanlara monte edilmiş anahtar kısımları mekanik bir biçimde üretilmiştir. Eski formundan geriye kalan tek özellik, üst kısımda oyulmuş olan at kafasıdır.