Laud

Bir İspanyol çalgısı olan laud, isminden farklı olarak laute; yani “ses çalgıları”na ait değildir. Bu çalgı bandurria çalgısına yakındır. Çalgıda küçük, yassı, armut şeklinde bir rezonans gövdesi bulunmaktadır. Çalgı köşelidir ve 6 çift telden oluşmaktadır.