Faglung Kuglung

Uzunlamasına gerilmiş iki telden oluşan, kayık biçimindeki bu çalgı; çeşitli biçimlerde ve boyutlarda olmak üzere Endonezya’nın güneydoğusu ve Filipinler’de yaygın biçimde bulunan bir çalgıdır. Günümüzde özellikle Filipinler’de Mindanao ve Palawan adalarında yaygındır. Mindanao’da kayık biçimindeki çalgılar, en az 20 farklı topluluk tarafından kullanılmaktadır. Bir parça tahta kullanılmış olup; gövdesi aşağı kısmından itibaren oyulmuştur. Taban kısmı (kılıf kısmı değil) gövdeye oturtulmuştur. Aynı şekilde akort edilmiş iki tel, anahtarlara bağlanmış ve gerdirilmiştir. Tellerden bir tanesi kalın sesler için yerleştirilmiştir. Diğeri ise balmumundan yapılmış, kılıfa monte edilmiş ve bir tahta parçası vasıtasıyla sıkıştırılmış yüksek perdelere monte edilmiştir. (Perdeler bu iki enstrümanda eksiktir). Mindanao’dan gelen bu iki çalgı, Blaan topluluğundan gelen faglung türü çalgılar veya Tigwa-manobo’dan gelen kuglung türü çalgılardır. Kuglungun özelliği, yelesiyle beraber bir at kafası biçimini taşıması ve eğri duran birbirine çapraz biçimde dizilmiş anahtarlara sahip olmasıdır.