Phaçiç

Adıge, Abhaz, Ubıhlar gibi halkların, ortak ürünü olan vurmalı benzeri bir ritim müzik aletidir.  Genellikle incir ağacından yapılan ve birbirlerine tutturulmuş 12 plakadan oluşan bu enstrüman, çalınırken sapından tutulur ve elin sert veya yumuşak hareketleriyle ritmik vuruşlar yapılır. Oyunlara eşlik etmek için kullanılır.