Stossel Laute

Köln asıllı bir keman ustası olan GeorgStössel (1867-1943), 1914 yılında tablara uygun tutuş tekniğiyle çalgının üst kısmından başlayarak çalınan, patentli enstrümanlar üretmiştir. 1923 yılından 1925 yılındaki iflasa kadar Stuttgart’ta “Stössel Enstrüman Üreticileri Firması” enstrüman üretimine devam etmiştir. Solda gördüğünüz enstrümanStössel’ın baslar için ürettiği bir enstrüman; sağda gördüğünüz ise kontrbas sesler için ürettiği bir enstrümandır. İki çalgıda 1925 yılında üretilmiştir. Enstrüman listesi orjinalStössel imzası taşımaktadır. Stössel, enstrümanları “sesler” olarak tanımlamaktadır ve gerçekten de kanunlar “sesler” kategorisinde büyük önem taşımaktadır. Soldaki enstrümanda çalgının tutuş yeri gövdededir; sağdakinde ise küçük bir boyun eklenmiştir. Sesler ise aşağı kısmından teller vasıtasıyla çalınır.