Mandolin

Çalgı; kubbe şeklinde ince bir gövdeye, taban kısmında hafif şekilde bükülmüş ve bünyesinde oval ses deliklerini barındıran bir kılıfa ve sert eklentilere sahiptir. Detaylı olan mandolin (Almanya, 1912) mailand mandolininden izler taşımaktadır: yassı bir kılıf, alt kısımda çapraz mandallardan oluşan ve telleri tutturmaya yarayan kısım, arkaya doğru bükülmüş anahtar kutusu ve öteki türlere göre daha yassı bir gövdeye sahiptir.  Bu mandolinin ses deliği, Mozart’ın kafası şeklinde süslenmiştir. Ortada duran mandolin türü yassı bir kılıfa, kenarlara ve kubbeli bir tabana sahiptir. Tür olarak Portekiz mandolinine aittir. Bu mandolin türü, üç sesli tellerin çalgıya bağlanmış olması özelliğini taşır ve bu üç sesli tellerin bir tanesi diğerlerine göre bir oktav daha kalındır. Bu tür çalgılardan bir tanesi de Alman mandolinidir; bu türün tabanı ise yassıdır. Mandolin, bir pena eşliğinde çalınmaktadır ve bu penayla tiz ve kalın seslerin değişimi esnasında titreşimi sağlaması çok önemlidir.