Dan Sen

İki telden oluşan, uzun boyunlu bir çalgıdır. Çiçek şeklinde bir gövdeye ve tahtadan yüksek perdelere sahiptir. Bu perdeler diyatonik sıralamaya göre dizilmişlerdir. Anahtar kutusunun üst kısmında bir yarasa figürü yer alır. Alt kısımda, kılıfın üzerine sabitlenmiş olan ve çalgıyı tutmaya yarayan kısım, kelebek şekline sahiptir. Enstrüman incilerle süslenmiştir. Vietnam’ın geleneksel bir tiyatro türü olan Hat Boi’de bu enstrüman kullanılır.